Bystrzyca Kłodzka - makieta miasta z XVII w.


Skala 1: 150,
wyk. 2013 r.
; wymiary 2x1,7 m,

Interaktywna makieta edukacyjna, pokazująca miasto Bystrzyca Kłodzka z okresu I poł. XVIII w. , odtworzona na podstawie ryciny F. B. Wernera i innych dostępnych materiałów historycznych. Całość podświetlana, wraz z dodatkowym podświetleniem szczególnych obiektów, takich jak ratusz czy średniowieczne mury miejskie. Makieta wykonana wraz panelem sterowania, stołem i gablota wystawienniczą, prezentowana jest w budynku Bramy Wodnej, w Bystrzycy Kłodzkiej.

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety