Żywiec - wystawa dla muzeum Miejskiego w Żywcu


wyk. 2011 r.

Ekspozycja w salach na parterze pałacu Habsburgów , dla muzeum Miejskiego w Żywcu, pokazująca historię i etapy powstawania Zamku w Żywcu, od czasów wczesnego średniowiecza aż po dzień dzisiejszy. Wśród prezentowanych makiet znajdują się m.in. modele obrazujące wygląd historyczny pierwszych drewnianego grodu żywieckiego i zamku, wielokrotnie burzonego i przebudowanego, aż do ogromnej jego rozbudowy za czasów panowania Habsburgów.

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety