Pochylnia kanału elbląskiego Oleśnica


skala 1:100;
wyk. 2010 r.,

Wymiary 250/100/50 cm,

makieta interaktywna wykonana dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Makieta pochylni „Oleśnica” obrazuje sposób pokonywania różnicy poziomów wody dla ruchu wodnego po kanale Elbląskim. Zapętlony system ruchu statków poruszających się po pochylni w obu kierunkach sterowanych poprzez konsolę. Makieta posiada zbiorniki na wodę, w których porusza się jednostka pływająca, przekazywana następnie na wózek o napędzie linowym, napędzany turbiną wodną. Makieta posiada trzy napędy: napędu statku, napędu wózków, systemu sterowania wodą w obu kanałach oraz w kanale spustowym napędzającym koło od turbiny. Układ może być też sterowany pilotem przez osobę dokonującą prezentacji.

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety