Oferta

MCW Studio oferta
Jako firma z wieloletnim, bogatym doświadczeniem oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu marketingu architektury.

Wykonujemy dowolne rodzaje modeli:

 • deweloperskie

  Makiety obrazujące inwestycje deweloperskie, z wiernym odwzorowaniem detali i materiałów architektonicznych (metalowe trawione barierki, drewno na elewacji), wraz z zielenią, małą architekturą i symulacją „życia” na makiecie (ruch uliczny, ludzie, samochody). Makiety mogą być podświetlane całościowo, lub z podziałem na oświetlenie poszczególnych klatek lub mieszkań. Sterowanie z panelu sterowania, lub zdalnym pilotem. Dodatkowo wykonujemy stoły i gabloty prezentacyjne, oferujemy również pomoc w transporcie makiet na targi.
  Współpracujemy m.in. z:
  Archicom, Euro Dom, WPB Mój Dom, Profit, Vantage, BNM - Małe Wilczyce, Dachbud, Centauris, LC Corp, Inkom, Ronson, Dom Developmets , Echo Investments, Red Development, Neo Citi, Auto Hit, Trade Trans, Fiat Iveco, Odra Tower, As-Bau, Euroland - osiedle ul .Wilcza, oraz z wieloma innymi.

  • nowoczesna architektura

   Dzięki technologi wydruku 3d, którą dysponuje nasza firma, jesteśmy w stanie odtworzyć na makiecie nawet najbardziej skomplikowane projekty i nietypowe kształty. Każdą wizję architekta można szybko zamienić w model w odpowiedniej skali, by ujrzeć w wyniki w rzeczywistoś ci, jeszcze zanim dzieło zostanie wybudowane. Wykonujemy również modele koncepcyjne wzbogacające pracę konkursowe pracowni architektonicznych, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej (m.in. makieta do konkursu na projekt ambasady RP w Berlinie, realizacje w Szwajcarii oraz Norwegi).

   • urbanistyczne

    Wykonujemy makiety w dowolnej skali i gabarycie, także modele całych miast. Nasza ostatnia realizacja to największa w Polsce, mierząca prawie 8 metrów długości i 4 metry szerokości, makieta odwzorowująca miasto Gdynia w mikroskali 1/720 z uwzględnieniem ukształtowania terenu. W skład makiety wchodzi 1700 trójwymiarowych modeli obiektów, z czego setka odtwarza najbardziej charakterystyczne miejsca miasta w najdrobniejszych szczegółach, pozostałe odwzorowane są w stopniu pozwalającym na ich identyfikację. Dodatkowo na makiecie znajdują się prom Stena Line, czy gdyńskie pływające muzea – niszczyciel ORP Błyskawica i fregata Dar Pomorza. Makieta wyposażona jest w system zdalnego podświetlania, który pozwala na podświetlenie zarówno całości jak i wybranych budynków.

    • historyczne

     Wierne odzwierciedlenie szczegółów oraz materia łów, z których wykonane s ą budynki, a przy tym ich odporno ść na oddziaływanie warunków atmosferycznych, to zalety, którymi mo żemy si ę pochwali ć przy tworzeniu eksponatów dla parków miniatur oraz muzeów. Aby w pe łni odda ć historyczny charakter odtwarzanych obiektów, ch ętnie stosujemy materiały, takie jak blacha miedziana na dachy i kopuły wież, oraz drewno i kamień na elewacji. Dzię ki współpracy z historykami sztuki i architektami o spec. konserwacja zabytków, mamy możliwość szczegó łowo odtworzy ć wygl ąd zabytków, często już nieistniejących, korzystając z materiałów historycznych, starych rycin i innych dost ępnych materiałów. Wśród naszych realizacji s ą m.in. Park Miniatur w Żywcu, zawieraj ący kilkadziesi ąt obiektów z uwzględnieniem wyglą du za czasów panowania dynastii Habsburgów, oraz makiet ę Bystrzycy Kłodzkiej - wygl ąd miasta wraz z murami obronnymi, z okresu XVIII w. Realizacje w Muzeum Twierdzy Kostrzyn: rekonstrukcje historyczną miasta oraz fortyfikacji w oparciu o najnowsze szczegółowe badania historyczne. Dodatkowo model nieistniejących już pojazdów oraz mapy plastyczne terenu.

     • multimedialne

      Naszą specjalnoś cią są makiety interaktywne przemawiają ce do człowieka za pomocą efektów świetlnych z możliwością sterowania. Poprzez zastosowanie w projekcie światła, dźwięku i ruchu wzbogacamy go o dodatkowy wymiar. Możliwość sterowania multimediami za pomocą panelu sterowania z przyciskami, pilota zdalnego, istnieje możliwość montażu ekranu lcd / dotykowego. Przykładem mogą być makiety pochylni kanału elblą skiego Oleśnica (klik) – na makiecie zastosowano mechanizm wciągający łódź, zbiorniki z prawdziwą wodą, a ukrytych głośniczków wydobywają się dźwięki przyrody.

      • przemysłowe

       Obiekty handlowe, przemysłowe, oświatowe, w dowolnej skali makietowej. Pokazują ce duż e założenia fabryczne, logistyczne i ciągi technologiczne.

       • edukacyjne

        W tym odlewy, mapy uwzglę dniają ce ukształtowanie terenu, formy o dowolnej strukturze i kształcie, produkty dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, obiekty tyflologiczne, opisy brajlowskie. Wykonaliśmy realizacje m.in. dl a Urzędu Miasta w Nysie, Muzeum w Kletnie, Muzeum w Legnicy, Muzeum w Żywcu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

        • pojazdów i Urządzeń technicznych

         Wykonywane modele lawet niskopodwoziowych dla firm Fiat-Iveco, wraz z pojazdami i czołgami oraz odtworzony z historycznych materiałów model dawnego tramwaju, jeżd żącego w przedwojennym Kostrzynie nad Odrą.

        • Dysponujemy solidnym zgranym zespołem oraz profesjonalnym sprzętem tj. maszyna CNC - nowoczesna obrabiarka sterowana numerycznie oraz ploter laserowy, co pozwala nam wykonywać, poza makietami, różnego typu:

         • architektura

          W naszym dorobku mamy projekty architektoniczne i realizacje łącznie na podan 15 000 m2 powierzchni, m.in. zakład przemysłowy branży wentylacyjnej „SPS” w Świebodzicach oraz r ozbudowa Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

          • wystrój i aranżacja wnętrz

           Nasza firma wykonuje indywidualne projekty wnętrz wraz z wykonawstwem, zarówno lokali mieszkalnych, biurowych jak i wielkoprzestrzennych, jak np. restauracje. Oferujemy również projekt i wykonanie projektowanych mebli i wnętrz, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Zawsze jesteś my otwarci na nowe wyzwania a realizacje są unikatowe i wpisują się w klimat lokalu nadają c mu niepowtarzalny charakter. Nasze zaplecze maszynowe umożliwia nam realizację w wielu materiałach jak drewno, kamień , stal, beton architektoniczny. Istnieje również możliwość przerabiania indywidualnych wzorów zdjęć w formę 3d lub płaskorzeźby na życzenia klienta.

           • meble i elementy wyposażenia wnętrz

            Wykonujemy meble na wymiar ,kuchnie i zabudowy wnętrz, opcjonalnie z autorskim projektem architektonicznym , elementy wystroju wnętrz, meble tapicerowanych na wymiar, szyldy i reklamy świetlne , litery przestrzenne. Dotychczas wykonaliś my m.in. zabudowy barowe i lady recepcyjne do Sky Bowling, Wrocław ; Fitness Academy w Katowicach. Zabudowa ekspozycji dwóch sal w Muzeum w Żywcu, oraz mobilne zabudowy obsługi targowej dla Urzędu Marszałkowskiego Warmińsko - Mazurskiego

            • parki miniatur

             W 2011 roku wykonaliśmy w Ż ywcu Park Miniatur: na całość składał się projekt zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem 20 miniatur dworów i pałaców z obszaru Żywiecczyzny. Obiekty zosta ły wykonane w skalach 1:15, 1:25 oraz 1:33. Wykonaliś my miniaturę Pałacu w Kamieńcu Zą bkowickim w skali 1:25. Obiekt został zrekonstruowany i odtworzony do wyglą du z czasów swojej świetności.

             • rekwizyty muzealne i scenograficzne

              Wykonaliś my dotychczas m.in. odtworzone obiekty historyczne i atrapy artefaktów wraz z gablotami i stołami do prezentacji, dla Muzeum w Ż ywcu, Realizacje dla Muzeum Twierdzy Kostrzyń, Muzeum w Jeleniej Górze,Muzeum w cukru w Ś wiebodzicach ,Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum w Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie. Wyposażyliśmy stanowiska tyflologiczne dla niewidomych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wykonaliś my mapę Wrocławskiego ZOO z instrukcją w języku Braile'a. Wykonaliś my odtworzoną historycznie makietę fortu i twierdzy Kostrzyn oraz fortu w Nysie. Współpracujemy m.in. z Muzeum w Kletnie, Muzeum w Legnicy, Muzeum w Żywcu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,Muzeum Miedzi w Legnicy,Muzeum w Jeleniej Górze,Muzeum Cukru w Świebodzicach . Wykonaliś my również kilka makiet scenograficznych planów zdj ęciowych, pomocnych przy planowaniu uj ęć kamery, przy produkcjach filmowych.

              • konstrukcje wizualne

               Dysponujemy szerokim zapleczem maszynowym co pozwala na realizację wielu różnorodnych projektów, w zależno ści od oczekiwań klienta. Dzięki naszemu doś wiadczeniu oraz otwartości na nowe rozwią zania i technologie jesteśmy w stanie wykonać wszelkie nietypowe konstrukcje , takie jak standy przestrzenne, wycinane w różnych materiałach, elementy nietypowych aranżacji artystycznych, elementy scenografii.

               • reklama przestrzenna i wizualna

                Litery i loga przestrzenne, z rożnych materiałów (m.in. styrodur, metal, drewno, pleksi), wraz z montażem, podświetlenie led; wykonujemy również nadruki i reklamy wyklejane, wraz z projektem graficznym. Konstrukcje reklamowe, standy, słupy Informacyjne i przydrogowe.

                • aranżacja i obsługa stoisk targowych

                 Indywidualne projekty materiałów reklamowych i stoisk targowych wraz z wykonawstwem i montażem, posiadamy własny transport, dzię ki czemu możemy zaoferować naszym klientom pomoc przy transporcie makiet i innych elementów wyposażenia stoisk. Wykonujemy również meble wystawiennicze i ekspozycyjne, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Przykładem może być np. stand multimedialny Sea Towers w Info Box w Gdyni, oraz projekt i elementy zabudowy wystawy, promują cej miasto Wrocław na Sewilla Expo 1992 r. Wykonanie makiety i obsługa transportu dla spółki Nowy Szpital Wojewódzki, na mi ędzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji EXPO REAL 2011 w Monachium.

                • Do grona naszych klientów zaliczają się:

                 Archicom, Euro Dom, AS-BAU, Mój Dom, Profit, Vantage, BNM - Małe Wilczyce, DachBud, Centauris, Lc Corp, Inkom, Ronson, Dom Development, Echo Investments, Red Development, Neo Citi, Auto Hit, Trade Trans, Fiat Iveco, Odra Tower, Euroland, Skalski, Walas, Kuryłowicz, A.P. Szczepaniak, inwestorzy, muzea, parki miniatur, starostwa powiatowe, urzędy miast i wielu innych.