Projekt zagospodarowania terenu Parku Miniatur w Żywcu


Projekt zagospodarowania terenu pod budowę parku miniatur, realizowany w ramach projektu „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie tematycznego parku tematycznego w Żywcu”. Projekt zawierał szczegółowe rozwiązania nawierzchni, oświetlenia i sposobu rozmieszczenia miniatur oraz pełen projekt szaty roślinnej.

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety

mcw studio - makiety